Xdesk Bokföring
89:-/mån
Xdesk Bokföring är ett enkelt och lättanvänt bokföringsprogram som även inkluderar leverantörsreskontra, vilket täcker alla behov hos mindre och medelstora företag.
Programmet innehåller samtliga funktioner som krävs för att du på ett enkelt och korrekt sätt ska kunna sköta din bokföring och ha full kontroll över din leverantörsreskontra.
Xdesk Bokföring

Webbaserat

Xdesk Fakturering
Fri support
Xdesk Order & Offert
Obegränsat antal verifikationer
Xdesk Lön
Obegränsat antal bokföringsår
Xdesk API
Obegränsat antal användare
Xdesk Arkivplats
Flera verifikationsnummerserie
Xdesk Arkivplats
Ändra verifikation
Xdesk Bokföring
Stryka och radera verifikation
Xdesk Fakturering
SIE export/import
Xdesk Order & Offert
Kontoanalys
Xdesk Lön
Momsrapport
Xdesk API
Resultatrapport
Xdesk Arkivplats
Balansrapport
Xdesk Arkivplats
Huvudbok
Xdesk Bokföring
Resultatenheter
Xdesk Fakturering
Projekt
Xdesk Order & Offert
Nya och äldre BAS kontoplaner
Xdesk Lön
Utbetalningar via LB-rutin/fil
Xdesk API
Leverantörsreskontra
Xdesk Arkivplats
Obegränsat med lev.fakturor
Xdesk Arkivplats
Koppla dokument, kvitton mm

Prova gratis i 30 dagar, klicka här


Enkelt att byta till Xdesk!

Känns det krångligt att byta bokföringsprogram?
Tror du att det kommer kosta dig en massa tid?
Hade du tänkt vänta tills du byter räkenskapsår?
Glöm det! Att byta till Xdesk är enkelt, går snabbt och kan göras när som helst under räkenskapsåret. Vänta inte
– byt till Xdesk nu!

Med våra låga avgifter sparar ni dessutom snabbt in tidigare programkostnader.

Xdesk Bokföring

Xdesk Bokföring är ett enkelt och lättanvänt bokföringsprogram som även inkluderar leverantörsreskontra,
vilket täcker alla behov hos mindre och medelstora företag.

Programmet innehåller samtliga funktioner som krävs för att du på ett enkelt och korrekt

vy1
 Vy över verifikationslistan

sätt ska kunna sköta din bokföring och ha kontroll över din leverantörsreskontra.
Likt övriga Xdesk moduler når du din bokföring oavsett var du är eller vid vilken dator du sitter, förutsatt att du har dina inloggningsuppgifter och en Internetuppkoppling. Likaså kan din revisor arbeta med din bokföring från sin dator, och där ni på distans kan diskutera ekonomin utan onödigt flyttande av material och kopior av bokföringen.
I traditionella redovisningsprogram som du installerar på din dator, behöver du kontinuerligt köra programuppdateringar för att programmet inte ska bli inaktuellt.

I Xdesk sköter vi detta åt dig, oavsett när du öppnar programmet eller var du befinner dig har du alltid en dagsfärsk version.


Xdesk Bokförings bokföringsdel är uppbyggt kring en kontoplan. När du startar ditt system utgår du i från en standardiserad kontoplan från BAS eller EUBAS. Denna kontoplan kan du sedan förändra hur du vill för att den på ett så bra sätt som möjligt ska passa era behov.

vy1
 Vy över verifikation

Självklart kan du när som helst under ditt nu pågående bokföringsår övergå till Xdesk bokföring, genom att lägga in dina dagsaktuella bokföringssiffror som ingående balans.

När du arbetar med verifikationer har du två vyer, en där du ser alla dina verifikationer i en lista och en där du har arbetsbilden för den aktuella verifikationen, Du kan enkelt bläddra fram och tillbaka mellan verifikationerna.

vy1
 Vy över utskrift

Vid verifikationsregistreringen kan du enkelt hämta ett passande konto. Utöver konto kan du även använda dig av resultatenheter, för att få en ännu klarare bild över hur ditt resultat genereras i företaget.
I Xdesk Bokföring kan du fritt arbeta med flera olika år och enkelt jämföra dess skillnader. Under hela verifikationsregistreringen ser du verifikationens saldo, men även de aktuella kontonas saldo inkluderat belopp som du just nu registrerar. Med ett enkelt handgrepp kan du även få restsaldot på det sista kontot, utan att behöva ta fram miniräknaren. I Xdesk bokföring har du samtliga rapporter som du behöver för att få ett komplett underlag till såväl dig själv som till andra intressenter som tex banker och myndigheter.


Den andra delen av Xdesk Bokföring, består av leverantörsreskontran. Leverantörsreskontran består av ett leverantörsregister över dina leverantörer, reskontran över fakturor och betalningsmodul för utbetalning av fakturorna. Givetvis så hanterar Xdesk bokföring i första hand Internetbetalningar till BGC (bankgirocentralen), men behöver man göra manuella betalningar är även detta möjligt. Alla registrerade fakturor och utbetalningar får man givetvis överförda till bokföringen med ett enkelt handhavande.

Även reskontradelen innehåller givetvis alla rapporter som man behöver, såsom förfallolistor och likviditetsrapporter mm.


  Xdesk är extremt lätt att lära sig och man är snabbt igång